Hoito ja kasvatus

Työotteemme on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Uskomme, että jokaisessa lapsessa on hyvää ja erilaisia voimavaroja. Arkea mennään eteenpäin lasten itsetuntoa vahvistaen ja yksilölliset vahvuudet esiintuoden. Tarjoamme huolenpitoa, turvallisuutta, syliä, selkeät rajat ja välittävät aikuiset. Aarrerannassa kasvatustyö perustuu luottamukseen, tasa-arvoisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja rehellisyyteen.

Laadimme jokaiselle lapselle oman henkilökohtaisen hoito- ja kasvatussuunnitelman, johon kirjoitetaan yksilölliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tärkeä osa kasvatustyötämme ovat pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja toistuvat päivä- ja viikkorytmit. Työtämme tukee ajatus siitä, että lapsista kasvaa täysipainoisia ja itsenäisiä yhteiskunnan jäseniä. Lapselle annetaan lapsen kokoisia tehtäviä ja vastuuta arjessa.

Koska lapsen ja nuoren kehityksen kannalta pysyvät ihmissuhteet ovat erityisen tärkeitä, lapsi nähdään osana perhettään ja sukuaan, joten yhteyksiä heihin tuetaan mahdollisimman paljon. Omaohjaaja tekee jokaisen lapsen kanssa läheisverkoston kartoittamisen ja yhteydenpitoa tuetaan mahdollisuuksien mukaan koko läheisverkostoon.

Lupaus:

"Tarjoamme sinulle aitoa välittämistä, turvallista arkea ja rinnalla kulkemista palan matkaa elämässäsi"

Web Design by Mainostoimisto Uniikki